Wybrane produkty ARDEX

 

Wybrane produkty ardex

SZYBKOWIĄŻĄCY CEMENT WITTEŃSKI
32,5 R-SF

Cement klasy wiązania 32,5 R-SF, posiada zdolność wczesnego wysokiego przyrostu siły wiązania. Do produkcji zapraw i betonu o szybkim wiązaniu początkowym.

Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Cement Witteński

 Dane techniczne

Zakres stosowania:

 • Produkcja zapraw o szybkim wiązaniu początkowym do:

– mocowania dybli i kotew konstrukcji nośnych, które są dopuszczone do budownictwa, na przykład: okładzin fasad, elementów dachowych, haków rusztowań, elementów schodów, sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych, podpór poręczy, parapetów okiennych, urządzeń sanitarnych, urządzeń grzewczych, półek, itp.

 • Produkcja:

– betonu i zapraw do wykonywania napraw elementów budowlanych z betonu, żelbetu zgodnie z normą DIN 1045, jeżeli nie następuje przy tym narażenie na temperatury wyższe niż naturalne temperatury klimatyczne. Do napraw: kolumn, dświgarów, podpór, płyt sufitowych, płyt ściennych, elementów fasad, nawierzchni drogowych, pasów startowych lądowisk, elementów budowlanych tuneli, cokołów betonowych. wszelkiego rodzaju gotowych półfabrykatów betonowych, itp. Szybkie wiązanie początkowe betonu lub zaprawy pozwala usunąć formy i szalunki, pozwala również na transport gotowych elementów już po 2÷4 godzinach. Produkcja szybko zastygającego betonu i zaprawy do prac posadzkarskich i mocowań do:

– rur, szyn, sztab, pali, podpór, wsporników bram, wsporników ogrodzeń, cokołów szyldów, fundamentów, płyt sufitowych i podłogowych, płyt chodnikowych, itp.

 • Produkcja jastrychu na zewnątrz, również na podłożu mokrym.

 


 

Cement wykorzystujący ARDURAPID-Effekt

Do stosowania wewnątrz.
Po 3 godzinach możliwość obciążania ruchem pieszym, po 1 dniu zdolny do przyjęcia okładzin podłogowych i w pełni użyteczny. Minimalne wartości wytrzymałości wymagane przez normę DIN 18 560 zostają osiągnięte już po 1 dniu.

Zakres stosowania:

 • Wykonywanie jastrychów cementowych po zarobieniu cementu ARDURAPID 35 z kruszywem o ziarnistości 0-8 mm i wodą do plastycznej konsystencji.
 • Jako środek wiążący do lekkich wypełniaczy (granulki styropianowe).
 • Uzyskujemy lekką masę wypełniającą do wyrównywania większych nierówności pod system pływających podłóg żywicznych z zastosowaniem ARDEX EP 25

Cement A35

Atesty
Certyfikaty
 Dane techniczne

 


 

SZybkowiążący klei do płytek

Na bazie Szybkowiążącego Cementu Witteńskiego 32,5 R-SF. Do wyrównywania powierzchni podłóg i układania płytek podłogowych przy wczesnej i wysokiej sile wiązania i utwardzania.

Klej ARDUVIT S21

Atesty
Dane techniczne

 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
 • Odporny na działanie wody i mrozu.
 • Elastyczny.


Zakres stosowania:

Wyrównywanie i szpachlowanie nierównych podłoży, także w przy spadkach.

Układanie płytek podłogowych z:

- ceramiki,
- kamionki

 


 

Masa wyrównująca i poziomująca – przemysłowa od 5-50 mm

Na bazie cementu, wykorzystuje ARDURAPID-Effekt. Wykonywanie powierzchni użytkowych w obiektach gospodarczych i przemysłowych. Do wylewania warstw o grubości od 5 do 50 mm. Wyrównywanie i niwelowanie podłoży betonowych.

Do stosowania wewnątrz.


 • Samowygładzająca, bez tendencji do tworzenia rys nawet przy bardzo dużej grubości.
 • Może być podawana pompą.
 • Możliwość obciążania ruchem pieszym i układania następnych warstw w krótkim czasie po wylaniu.


Zakres stosowania:

 • Jako powierzchnia użytkowa w:
  – piwnicach, warsztatach, sieniach, poddaszach, pomieszczeniach magazynowych, składach
 • Wyrównywanie i niwelowanie podłoży:
  – betonowych, jastrychów cementowych, jastrychów anhydrytowych, okładzin z płytek i płyt oraz innych nośnych podłoży.
 • Wykonywanie powierzchni pod okładziny z płytek, kamienia naturalnego oraz inne okładziny podłogowe.

ARDEX K80

Atesty